Klik på http://www.taize.fr/da_article10312.html 

for at komme ind på hjemmesiden fra  TAIZE , hvor du kan høre / lære sangene .

Her ser du alfabetet, hvor du nu trykker på den ønskede sats begyndelsesbogstav, - og så vælger  du netop den sats, du vil høre / lære --. OG : så kan du vælge netop din STEMME --- !

 

De  3 sange på kornode 151 : 

I min Gud har jeg fundet styrke  ( El Senyor ---- ) Tryk på E ( begyndelsesbogstavet --- )- tryk så på El Senyor --

 Læg al din uro  - ( Nada te turbe -- )  -  Tryk på N ----

Kom til ham, livets brød -  ( Eat this bread -- )  - Tryk  på E ----

 

På kornode 84 :

nr. 30 Kristus verdens lys ( Christe lux mundi ) -tryk på C

nr. 63 Jesus , Guds søn - ( Jesus le Christ ) - tryk på J

nr. 110 Hvor end kærlighed ( Ubi caritas ) - tryk på

 

På kornode 89:

Pris Gud min sjæl !  ( Magnificat ! Magnificat ! anima mea Dominum --- )tryk   M

Alle himle juble ( Jubilate cæli jubilate mundi -) tryk  J

Herren er virklig opstanden ( Surrexit Diminus vere  ) tryk  S

 

 Øvrige : 

 

Kom til os Gud Helligånd , tænd i vor ånd din kærligheds flamme - (Veni sancte spiritus ) tryk V

 

På kornode171 :

nr. 21 Bliv og våg: ( Bleibet hier -- )tryk B

nr. 33 Sæt din lid til Gud ( Confitemini Domino-) tryk C

nr 78 Jordens mørke ( La te´ne`bre-) tryk L 

 

på kornode 172:

nr. 35 Midt i vor dunkle nat ( Dans nos obscurites`) tryk D

 

på kornode 196 : 

nr. 108 Gud du er livets kilde ( Tu sei sorgente -) tryk T

nr. 38 I mørket går vi ( De noche -) tryk D 

nr. 23 Lovpris Gud min sjæl ( Bless the Lord ) tryk B 

 

 

TAIZE i TELTET ved Horbelevfestivalen 14. august 14 - kl.19.30

 


VELKOMMEN til nyde den stille musik , lysene, stilheden, SANGEN og læsninger !


Program for andagten :


Læsning :Højsangen kapitel 2.


Vi synger :/:Syng lovsang hele jorden / syng lovsang for vor Gud - :/: (kornode 1)


Læsning: 2. Korintherbrev kap. 4, 1.6


VI synger: Ky-ri-e e-lei-son, ky-ri-e e-lei-son, Ky-ri-e e- le - - i - son ( Herre forbarm dig -- )
Kriste eleison, Kriste eleison , Kriste eleison ( Kristus forbarm dig - )
Kyrie eleison, kyrie eleison , kyrie eleison  (kornode 35 )

KÆsning 2. kor. 4, 7-18. 


Vi synger : Læg al din uro, læg al bekymring, for i Guds nærhed mangler du intet
Læg al din uro, læg al bekymring : Du har alt i Gud . (kornode 151 )


Læsning : 1. Johannesbrev kapitel 4


Vi synger: Kom til os Gud Helligånd , tænd i vor ånd din kærligheds flamme.
Kom til os , Gud Helligånd . kom til os, Gud Helligånd. (kornode 132 )


Læsning : Johannesevangeliet kap. 15 vers 9, 17.


Vi synger: Pris Gud, min sjæl! Pris Gud, min sjæl ! Han er ophøjet over alle folk på jord. Pris Gud min sjæl,
Pris Gud min sjæl, han har gjort store ting imod mig (.kornode 89 )


NADVER, hvor vi synger: Hvor end kærlighed på jorden er, der er Gud os nær, Gud er kærlighed.
Ubi caritas et amor , ubi caritas Deus ibi est.


BØN
VELSIGNELSEN


Vi synger: I min Gud har jeg fundet styrke, i min Herre bor min sang,
For han skænker frelse og fred.
På ham jeg stoler, min frygt forgår, på ham jeg stoler , min frygt forgår. (kornode 151 )


Man er velkommen til at blive siddende stille efter ønske , når andagten er forbi -.

 

Taize i teltet 14. aug. 14