Horbelevkorets : Hvem - Hvad - Hvor - Hvornår ? --

Kaffe-/te- / snakkepause ved korprøve -

Korsangerne:

Der er  24 medlemmer i koret fordelt på sopraner, alter, tenorer og basser.

Nye korsangere er meget velkomne , - henvend jer gerne til korlederen  -. 

Det er ikke nødvendigt med nodekendskab, det forventes blot, at man synger rent - og møder op til korprøverne.-

Man kan deltage uanset bopæl.

 

Koret øver hveranden onsdag fra kl. 19 - 22 - i konfirmandstuen i Horbelev præstegård, Bønnetvej 6, Horbelev, -

Fra kl. 20.30 - 21.00 holdes pause med tid til te/ kaffe og en snak .- Kormedlemmerne medbringer på skift lidt godt til denne pause -- ! (man medbringer selv drikkevarer og KRUS ! )

 

 =======================================================================

Korkalender --

 

----------------------------

Planlagte korprøver i 2. halvdel af 2018:

onsdag 15. og 28. august ( NB: undtagelsesvis en tirsdag ) 

onsdage 12. og 26. september 

10. og 24 . okt.

7. og 21. nov. 

5. dec. 

 

Evt. afbud til korprøverne gives til korlederen på 23693883 

 

=========================================================================

 Planlagte / afholdte arrangementer i 2018 :

1. januar : Nytårskur efter nytårsgudstjenesten kl. 16 i Horbelev 

1. februar : Kyndelmissegudstjeneste I Horbelev kl. 19 

3. marts kl. 14 : Korstævne i Stubbekøbing (aflyst p.gr.a SNE ----!)

10. marts kl.10-16 : Korstævne i Hedehusene ( Danske Folkekor )

18. marts kl. 10.30 . Højmesse m.Mariasang i Horbelev kirke m. "guldkonfirmander " 

                         kl. 19 MARIA BEBUDELSESkoncert i Sundkirken

22. marts kl. 14: Gudstjeneste - Præstemarken, Stubbekøbing 

PÅSKESANG : Skærtorsdag 29. marts

                     Langfredag 30. marts

                     Påskedag 1. april 

                     2. påskedag , 2. april 

26. april kl. 14: gudstjeneste og sang - Præstemarken STubbekøbing

29. april : Konfirmation i Horbelev kl. 10 

21. maj : Friluftsgudstjeneste og korudflugt

29. juli : Gudstjeneste i Marielyst Strandkirke kl. 10

              Aftengudstjenesste i Horbelev kl. 19 

23.  september: Høstgudstjeneste i Falkerslev 

30.september  Høstgudstjeneste mv.  i Horbelev kl. 10.30 

1, november : SYNG DANSK i Kalvehave kirke kl. 19 

4. nov. Allehelgens gudstjenester kl. 15 i Falkerslev og kl. 17 i Horbelev 

==============================================================

9. december: Julekoncert i Idestrup kirke kl. 19

12. dec. Vi synger julen ind i konfirmandstuen , Horbelev kl. 19

20. dec. Julegudstjeneste og sang på Præstemarken kl. 14- 15.30 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julesang - Præstemarken
###############################################

Kontakter - kontingent.

Bestyrelsen nytårsdag 2016

Kontingent og kontakt :

De, der er interesseret i at være med i koret, kan få nærmere oplysninger eller tilmelde sig hos et af de tre medlemmer af korets bestyrelse, som er anført nedenfor, eller til korlederen, Sonja Mahler på: mahler.sonja@gmail.com  eller tlf. 23693883 

Deltagerne betaler 200 kr i kontingent pr. halvår .

Korets kontonr. i Danske Bank: 1551-11020666Bestyrelsen: 

formand, sekretær og nodearkivar:

Joan Steinbach,Tingbakken 14, 4800 Nykøbing F.   joansteinbach02@gmail.com   , tlf. 26582675

næstformand: 

Nils Roland. Horsevænget 22. 4800 Nykøbing F.   nikolaos1943@gmail.com el. 54815408

Pr. ansvarlig: 

Lene Hansen, Lillegade 7 B, 4871 Horbelev. lh@naesgaard.dk el. 22287432

Kasserer:

 Em Hess, Hesnæsvej 65, Stubbekøbing  ,   em@emhess.dk ell. 23440428

 

Webmaster : korlederen 

 

Opdateret 16. november 2018 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ALT- sanger i koret og nodearkivar -
ALT - kan hun , også sy korets tørklæder og slips
ALTer-dugs væver -
ALTså : korets formand : Joan

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pinsesang i Præstegårdshaven , - da vi stadig havde 2 af korets stiftere iblandt os -.