Horbelevkorets : Hvem - Hvad - Hvor - Hvornår ? --

Kaffe-/te- / snakkepause ved korprøve -

Korsangerne:

Der er  24 medlemmer i koret fordelt på sopraner, alter, tenorer og basser.

Nye korsangere er meget velkomne , - henvend jer gerne til bestyrelsen  -

Det er ikke nødvendigt med nodekendskab, det forventes blot, at man synger rent - og møder op til korprøverne.-

Man kan deltage uanset bopæl.

 

Koret øver fra august 2019 hveranden onsdag fra kl. 19 - 22 - i konfirmandstuen i Horbelev præstegård, Bønnetvej 6, Horbelev, -

Fra kl. 20.30 - 21.00 holdes pause med tid til te/ kaffe og en snak .- Kormedlemmerne medbringer på skift lidt godt til denne pause -- ! (man medbringer selv drikkevarer og KRUS ! )

 

 =======================================================================

Korkalender -- 2019

 

-

Planlagte korprøver i første halvdel af 2019 : 

 TIRSDAGE - med Birgitte Getting som korleder fra 2. januar 

8. og 22 januar

5. og 19. februar

5. og 19. marts

2., 16. og 30.april 

14. og 28. maj 

ONSDAG 7. august 2019 kl. 19.00

 

========================================================================= 

 

Planlagte/ afholdte  arrangementer i 2019 :

1. januar . Nytårsdag: Gudstjeneste kl. 16 i Horbelev -derefter korkur hos Mette Marie

Søndag 3. februar : Kyndelmissegudstjenester: Falkerslev 15.30 og Horbelev 17.00

Søndag 7.april kl. 10.30 i Horbelev kirke: Maria Bebudelsessøndag med korsang 

PÅSKESANG : ( endnu ikke planlagt korsang, men altid muligt at synge med på fællessalmer ) 

    18. april : Skærtorsdag kl. 20.00 i Horbelev : Natgudstjeneste

    19. april : Langfredag i Falkerslev kl. 15 og i Horbelev kl. 16

    21. april : Påskedag kl. 9.30 i Falkerslev og 10.30 i Horbelev

    22. april : 2. påskedag kl. 10.30 i Falkerslev 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------  - - -

   17.maj kl. 10 : konfirmation i Horbelev ( med 9 konfirmander )

  19. maj kl. 10 konfirmation i Falkerslev ( med 2 konfirmander ) 

  26. maj kl. 20.30: Nattergalegudstjeneste + efterfølgende tur til Præstemosen.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------  - - -

Mandag 10. juni, 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste og korudflugt 

Søndag den 11. august 2019 kl. 10.00 Strandkirken

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julesang - Præstemarken
###############################################

Kontakter - kontingent.

Bestyrelsen nytårsdag 2016

Kontingent og kontakt :

De, der er interesseret i at være med i koret, kan få nærmere oplysninger eller tilmelde sig hos et af de tre medlemmer af korets bestyrelse, som er anført nedenfor. 

Deltagerne betaler 200 kr i kontingent pr. halvår .

Korets kontonr. i Danske Bank: 1551-11020666Bestyrelsen: 

formand, sekretær og nodearkivar:

Joan Steinbach,Tingbanken 14, 4800 Nykøbing F.   joansteinbach02@gmail.com   , tlf. 26582675

næstformand: 

Nils Roland. Horsevænget 22. 4800 Nykøbing F.   nikolaos1943@gmail.com el. 54815408

Kasserer og pr. ansvarlig: 

Lene Hansen, Lillegade 7 B, 4871 Horbelev. lh@naesgaard.dk el. 22287432

 

Webmaster : formanden, Joan Steinbach

 

Opdateret 30. juni 2019

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ALT- sanger i koret og nodearkivar -
ALT - kan hun , også sy korets tørklæder og slips
ALTer-dugs væver -
ALTså : korets formand : Joan

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pinsesang i Præstegårdshaven , - da vi stadig havde 2 af korets stiftere iblandt os -.