Horbelevkorets : Hvem - Hvad - Hvor - Hvornår ? --

Kaffe-/te- / snakkepause ved korprøve -

Korsangerne:

Der er  24 medlemmer i koret fordelt på sopraner, alter, tenorer og basser.

Nye korsangere er meget velkomne , - henvend jer gerne til bestyrelsen  -

Det er ikke nødvendigt med nodekendskab, det forventes blot, at man synger rent - og møder op til korprøverne.-

Man kan deltage uanset bopæl.

Der er lidt ændringer i vores efterårs program på grund af Covid 19 der stadig er, der bliver taget meget hensyn derfor synger vi som følgende:

Koret øver fra august 2020 og ca. hveranden onsdag fra kl. 19 - 21 - i kirken, Bønnetvej, Horbelev, - (se under korkalender for rette dato)

Vi øver fra kl. 19.00 - 21.00 der bliver holdt en halv times pause hvor der skal luftes ud og vi kan indtage kaffe/the evt. noget at spise - vi medbringer selv alt fortæring.

 

 =======================================================================

Korkalender -- 2020

 Planlagte korprøver efterår 2020: 

ONSDAGE

AUGUST         26.

SEPTEMBER    23.
 
OKTOBER        7. OG 21.
 
NOVEMBER     4. aflyst
 
DECEMBER      2. OG 16.

========================================================================= 

Planlagte arrangementer i efteråret 2020:

 På grund af Covid 19 ingen planlagte arrangementer

 

Planlagte/ afholdte  arrangementer i 2019 :

1. januar . Nytårsdag: Gudstjeneste kl. 16 i Horbelev -derefter korkur hos Mette Marie

Søndag 3. februar : Kyndelmissegudstjenester: Falkerslev 15.30 og Horbelev 17.00

Søndag 7.april kl. 10.30 i Horbelev kirke: Maria Bebudelsessøndag med korsang 

PÅSKESANG : ( endnu ikke planlagt korsang, men altid muligt at synge med på fællessalmer ) 

    18. april : Skærtorsdag kl. 20.00 i Horbelev : Natgudstjeneste

    19. april : Langfredag i Falkerslev kl. 15 og i Horbelev kl. 16

    21. april : Påskedag kl. 9.30 i Falkerslev og 10.30 i Horbelev

    22. april : 2. påskedag kl. 10.30 i Falkerslev 

   17.maj kl. 10 : konfirmation i Horbelev ( med 9 konfirmander )

  19. maj kl. 10 konfirmation i Falkerslev ( med 2 konfirmander ) 

  26. maj kl. 20.30: Nattergalegudstjeneste + efterfølgende tur til Præstemosen.

 Mandag 10. juni, 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste og korudflugt

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Søndag den 11. august 2019 kl. 10.00 Strandkirken

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julesang - Præstemarken
###############################################

Kontakter - kontingent.

Bestyrelsen nytårsdag 2016

Kontingent og kontakt :

De, der er interesseret i at være med i koret, kan få nærmere oplysninger eller tilmelde sig hos et af de tre medlemmer af korets bestyrelse, som er anført nedenfor. 

Deltagerne betaler 200 kr i kontingent pr. halvår .

Korets kontonr. i Danske Bank: 1551-11020666Bestyrelsen: 

formand, sekretær og nodearkivar:

Joan Steinbach,Tingbanken 14, 4800 Nykøbing F.   joansteinbach02@gmail.com    tlf. 26582675

næstformand: 

Nils Roland. Horsevænget 22. 4800 Nykøbing F.   nikolaos1943@gmail.com el. 54815408

Kasserer og pr. ansvarlig: 

Lene Hansen, Lillegade 7 B, 4871 Horbelev. cykellene@gmail.com el. 22287432

 

Webmaster : formanden, Joan Steinbach

 

Opdateret 22. marts 2021

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ALT- sanger i koret og nodearkivar -
ALT - kan hun , også sy korets tørklæder og slips
ALTer-dugs væver -
ALTså : korets formand : Joan

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pinsesang i Præstegårdshaven , - da vi stadig havde 2 af korets stiftere iblandt os -.