Horbelevkorets : Hvem - Hvad - Hvor - Hvornår ? --

Kaffe-/te- / snakkepause ved korprøve -

Korsangerne:

Der er  25 medlemmer i koret fordelt på sopraner, alter, tenorer og basser.

Nye korsangere er meget velkomne , - henvend jer gerne til korlederen  -. 

Det er ikke nødvendigt med nodekendskab, det forventes blot, at man synger rent - og møder op til korprøverne.-

Man kan deltage uanset bopæl.

 

Koret øver hveranden onsdag fra kl. 19 - 22 - i konfirmandstuen i Horbelev præstegård, Bønnetvej 6, Horbelev, -

Fra kl. 20.30 - 21.00 holdes pause med tid til te/ kaffe og en snak .- Kormedlemmerne medbringer på skift lidt godt til denne pause -- ! (man medbringer selv drikkevarer og KRUS ! )

 

 =======================================================================

Korkalender --

 

Korprøver i første halvdel af 2018 

 

10.og 24. januar 

7. og 21. februar

7. og 21. marts 

4. og 18. april

2. og 16. maj

 

Evt. afbud til korprøverne gives til korlederen på 23693883 

 

=========================================================================

 Planlagte / afholdte arrangementer i 2018 :

1. januar : Nytårskur efter nytårsgudstjenesten kl. 16 i Horbelev 

1. februar : Kyndelmissegudstjeneste I Horbelev kl. 19 

3. marts kl. 14 : Korstævne i Stubbekøbing (aflyst p.gr.a SNE ----!)

10. marts kl.10-16 : Korstævne i Hedehusene ( Danske Folkekor )

18. marts kl. 10.30 . Højmesse m.Mariasang i Horbelev kirke m. "guldkonfirmander " 

                         kl. 19 MARIA BEBUDELSESkoncert i Sundkirken

=======================================================================

22. marts kl. 14: Gudstjeneste - Præstemarken, Stubbekøbing 

29. april : Konfirmation i Horbelev kl. 10 

16. maj: FORÅRSKONCERT - 10 års jubilæum 

21. maj : Friluftsgudstjeneste og korudflugt

29. juli : Gudstjenesste i Marielyst Strandkirke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julesang - Præstemarken
###############################################

Kontakter - kontingent.

Bestyrelsen nytårsdag 2016

Kontingent og kontakt :

De, der er interesseret i at være med i koret, kan få nærmere oplysninger eller tilmelde sig hos et af de tre medlemmer af korets bestyrelse, som er anført nedenfor, eller til korlederen, Sonja Mahler på: mahler.sonja@gmail.com  eller tlf. 23693883 

Deltagerne betaler 200 kr i kontingent pr. halvår .

Korets kontonr. i Danske Bank: 1551-11020666Bestyrelsen: 

formand, sekretær og nodearkivar:

Joan Steinbach,Tingbakken 14, 4800 Nykøbing F.   joansteinbach02@gmail.com   , tlf. 26582675

næstformand: 

Nils Roland. Horsevænget 22. 4800 Nykøbing F.   nikolaos1943@gmail.com el. 54815408

Pr. ansvarlig: 

Lene Hansen, Lillegade 7 B, 4871 Horbelev. lh@naesgaard.dk el. 22287432

Kasserer:

 Em Hess, Hesnæsvej 65, Stubbekøbing  ,   em@emhess.dk el. 54445404

 

Webmaster : korlederen 

 

Opdateret 19. marts 2018 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ALT- sanger i koret og nodearkivar -
ALT - kan hun , også sy korets tørklæder og slips
ALTer-dugs væver -
ALTså : korets formand : Joan

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pinsesang i Præstegårdshaven , - da vi stadig havde 2 af korets stiftere iblandt os -.