Horbelevkorets : Hvem - Hvad - Hvor - Hvornår ? --

Kaffe-/te- / snakkepause ved korprøve -

Korsangerne:

Der er  24 medlemmer i koret fordelt på sopraner, alter, tenorer og basser.

Nye korsangere er meget velkomne , - henvend jer gerne til korlederen  -. 

Det er ikke nødvendigt med nodekendskab, det forventes blot, at man synger rent - og møder op til korprøverne.-

Man kan deltage uanset bopæl.

 

Koret øver fra jan. 2019 hveranden tirsdag fra kl. 19 - 22 - i konfirmandstuen i Horbelev præstegård, Bønnetvej 6, Horbelev, -

Fra kl. 20.30 - 21.00 holdes pause med tid til te/ kaffe og en snak .- Kormedlemmerne medbringer på skift lidt godt til denne pause -- ! (man medbringer selv drikkevarer og KRUS ! )

 

 =======================================================================

Korkalender -- 2019

 

-

Planlagte korprøver i første halvdel af 2019 : 

 TIRSDAGE - med Birgitte Getting som korleder fra 2. januar 

8. og 22 januar

5. og 19. februar

5. og 19. marts

2., 16. og 30.april 

14. og 28. maj 

 

========================================================================= 

 

Planlagte/ afholdte  arrangementer i 2019 :

1. januar . Nytårsdag: Gudstjeneste kl. 16 i Horbelev -derefter korkur hos Mette Marie

------------------------------------------------

Søndag 3. februar : Kyndelmissegudstjenester: Falkerslev 15.30 og Horbelev 17.00

evt. 3. marts : Fastelavnsgudstjeneste

Søndag 24. marts : Maria Bebudelsessøndag

evt. PÅSKESANG : 18., 19., 21. og 22. april 

17. og 19. maj: konfirmationer

Mandag 10. juni, 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste og korudflugt 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julesang - Præstemarken
###############################################

Kontakter - kontingent.

Bestyrelsen nytårsdag 2016

Kontingent og kontakt :

De, der er interesseret i at være med i koret, kan få nærmere oplysninger eller tilmelde sig hos et af de tre medlemmer af korets bestyrelse, som er anført nedenfor. 

Deltagerne betaler 200 kr i kontingent pr. halvår .

Korets kontonr. i Danske Bank: 1551-11020666Bestyrelsen: 

formand, sekretær og nodearkivar:

Joan Steinbach,Tingbakken 14, 4800 Nykøbing F.   joansteinbach02@gmail.com   , tlf. 26582675

næstformand: 

Nils Roland. Horsevænget 22. 4800 Nykøbing F.   nikolaos1943@gmail.com el. 54815408

Pr. ansvarlig: 

Lene Hansen, Lillegade 7 B, 4871 Horbelev. lh@naesgaard.dk el. 22287432

Kasserer:

 Em Hess, Hesnæsvej 65, Stubbekøbing  ,   em@emhess.dk ell. 23440428

 

Webmaster : formanden, Joan Steinbach

 

Opdateret 23. januar 2018 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ALT- sanger i koret og nodearkivar -
ALT - kan hun , også sy korets tørklæder og slips
ALTer-dugs væver -
ALTså : korets formand : Joan

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pinsesang i Præstegårdshaven , - da vi stadig havde 2 af korets stiftere iblandt os -.