EM er mesteren for denne flotte plakat, som gerne må bruges som invitation - !

Program

Hellig Tre Kongers gudstjeneste i Falkerslev kirke, 6. januar 2013

-          hvor Horbelevkoret  medvirker.

 

Introitus: ” O come, all ye faithful  - o come let us adore him – Christ the Lord ! ” - ( Kom lad os tilbede  ham –)

                    Af J.F. Wade . Arr. David Willcocks

 

Fællessalme: nr. 749 I østen stiger solen op - .

 

Hilsen og kollekt

 

Læsning fra Esajas 60, 1- 6.

 

Korsats over denne Esajas-tekst - af Steen Kaalø 2011 / mel. Kimer, I klokker – af Henrik Rung 1857

 

Løft , løft nu blikket og se : I  lovprisning vi flokkes !

Du er vor Gud, om så jorden og bjergene rokkes !

Herlighed gror

ud af dit skabelsesord.

Øjne, se højt i det lave !

 

2. Løft, løft nu blikket ! skønt jorden er dækket af mørke !

Se, lyset strømmer fra oven, som regnen i tørke !

Mennesker tror,

tror på Guds skabelsesord.

Øjne , se højt i det lave !

 

3. Løft, løft nu blikket ! og se hvor Guds kærlighed stråler !

Omfavner jordens kameler og æsler og tåber !

Lyset på jord,

                                                                 julenats skabelsesord.

Øjne, se højt i det lave !

 

Fællessalme:  nr. 362 Gør dig nu rede kristenhed .

 

Læsning fra Paulus´brev til Titus 3, 4-7.

 

Trosbekendelsen

 

Fællessalme: nr. 441 Alle mine kilder skal være hos dig.

 

Prædiken over Mattæus 2, 1- 12. De vise mænd .

 

Motet v. koret : Den gamle franske carols af J. Mootgomery : ”Angels from the realms of glory – ”

 hvor vi også hører verset med opfordringen til de vise mænd om at søge alle nationers største ønske  - :

”Sages, leave your contemplations

Brigther vision beam afar

Seek the great desire of nations,

Ye have seen His natal star – ”

 

Fællessalme:  nr. 136 Dejlig er den himmel blå .

 

Nadver ,- hvor der under uddeling synges nr. 420 : ”Syng lovsang, HELE jorden , syng lovsang for vor Gud.”

 

Nadversalme nr. 102 Et lidet barn så lysteligt.

 

Bøn og Velsignelsen

 

Fællessalme: nr. 138 De hellig tre konger så hjertensglad .-

 

Postludium v. koret : ”Stjerne på sø og strand , klart skal du skinne. Herren i Østerland lod dig oprinde.

Stjernen fra Betlehem, leder ej bort , men hjem – ”

                                                                            Tekst : Alice Tegner / Korsats : Anders Öhrwall

 

                                                                     

Horbelevkoret ønsker alle et godt nytår !

________________________________________________________ 

Før søndagen

Lørdag 5. januar kan man høre "vores" motet til Helligtrekonger søndag :

"Løft, løft nu blikket -" på DR 1 .

I år synger man i "FØR SØNDAGEN " helt nye salmer - alle af nulevende salmedigtere .

De er skrevet til de bibeltekster fra Det gamle Testamente, som man bruger ved gudstjenesterne .

- I koret har I set og sunget flere fra bogen med disse tekster: 

LYSETS UTÅLMODIGHED