Årets gang med korets sang --

På de følgende fotos kan man se glimt fra nogle få  af de mange glade koroplevelserne  i Horbelevkoret i 2012 .

                            Fra korets dagbog 2012 :

29. januar: Kyndelmisse -musikgudstjeneste i Horbelev

19. februar: Familie-fastelavnsgudstjeneste i Horbelev

 7. marts : Forårssangaften sammen med DE GRØNNE SPILLEMÆND i konfirmandstuen

18. marts Midfastegudstjeneste  i Falkerslev ved Mette 50 års dag -

28. marts : Maria bebudelses-musikgudstjenste i Horbelev

PÅSKESANG : 1.,5.,6., 8. og 9. april i Falkerslev og Horbelev kirker

4. maj: konfirmationssang i Falkerslev kirke

17.- 19.maj: Landsstævne i Næstved med Danske Folkekor

2. pinsedag, 28. maj, Friluftsgudstjeneste i Horbelev Præstegårdshave 

2. juni: Udflugt til Sydsjælland

17. juni: Sang i Marielyst Strandkirke

18. juli : Fødselsdagssang hos Anne-Grethe 

5. august: Sang ved Horbelevfestivalen

9. og 30. September: Høstgudstjenester i Falkerslev og Horbelev

25. oktober: SYNG DANSK AFTEN i Vordingborg .

27. oktober : "Forårssang i oktober " med Steen Lindholm i Hedehusene

4. november: Allehelgens-musikgudstjenester

2. december: Adventsgudstjeneste m. udgivelse af Mette Maries prædikensamling 

4. december: Julekoncert i Sdr. Alslev

9. december : De ni læsninger i Horbelev 

12. december: Julekoncert i Allerslev kirke
 
20. december : Julegudstjeneste i Stubbekøbing på plejecenteret 

24., 25., 26. og 30 dec. JULESANG v. kirkernes julegudstjenester .

------------- og så er der alle vore dejlige korprøve- samvær hver 14.dag -------------                                                                                                                    

Dette med tak for året til alle korsangerne for jeres altid positve indstilling                 
                                                og sangglæde !