Danske Folkekor.

Her kan du se hvilke stævner mv. DANSKE FOLKEKOR arrangerer for os, der er medlemmer .

 

Om betaling af stævner , - fås oplysninger hos  bestyrelsen .- 

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Danmarksstævnet - 5. juni ( forprøve 25. maj )

Danske Folkekor 2019

Under temaet SYNG I KOR OM DANMARK uropføres på Grund-
lovsdag, den 5. juni fem danske sange, hvor både musik og tekst er

nyskrevet.
Sangene er en bestillingsopgave fra Danske Folkekor udført af i alt
ti ophavsmænd, en komponist og en digter for hver sang.
Vi inviterer hermed alle Danske Folkekors medlemmer til en festlig
i sangens tjeneste og regionale forprøver i løbet af maj.
Ud over de nye sange skal der også synges et antal ældre sange.
Vi har valgt Fredericia til stævnet, da alle så vil kunne nå både
ud og hjem samme dag.
SYNG I KOR OM DANMARK
bliver titlen på det nye korhæfte, som vil indeholde sangene både i korarrangement og i
1stemmige udgaver med becifringer, så de også er klar til brug til fællessang.
Sangene repræsenterer hver en egn af Danmark og er skrevet af mennesker med tilknytning
til de enkelte egne.

Det vælter ind med vind
Musik: Per Drud Nielsen • Tekst: Lene Høg
Hjejlen svæver dagen lang
Musik: Mette Kathrine Jensen Stærk • Tekst: Benny Holst
Der står en gammel grænsesten
Musik: Kristian la Cour • Tekst: Martin Rauff-Nielsen
Se! Himlen spår og digter
Musik: Christian Dyrst • Tekst: Eva Chortsen
På Sjælland tæt ved dig
Musik: Matti Borg • Tekst: Bjarne Jes Hansen
Sangene

Et udvalg af korværker bestilt af Danske Folkekor:
Michael Bojesen: Tidernes Sang • Erling Kullberg: I det fri
Erling Lindgren: Jeg drømmer en drøm • Jakob Høgsbro: Runeskrift

Per Drud Nielsen: Af sommernattågernes spind

Danmarksstævnet Grundlovsdag
afholdes i Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia
Program
Kl. 10.00 -10.20 Ankomst og placering og velkomst
Kl. 10.30 -12.30 Forprøve
Frokostpause (Sandwich indeholdt i deltagerprisen).
Kl. 13.15 - 14.45 Forprøve
Kaffepause
Kl. 15.00 - 15.30 Generalprøve med brassmusikere
Kl. 16.00 Koncert (varighed ca. 1 time)

Forprøver, hvert sted kl. 10.00 - 16.00
11. maj Skørping Sognegård, Præstevænget 14, 9520 Skørping
Instruktør Morten Ahti Lyng
11. maj Slesvigske Musiksal, Louisevej 7 A,6100 Haderslev
Instruktør Christian Dyrst
25. maj Huset No 7, Nørregade 7 D, 7400 Herning
Instruktør Theis Lyng Reinvang
25. maj Ådalskolen, Brogårdsvej 75, 5260 Odense S
Instruktør Christian Dyrst
25. maj Midtsjælland (Se www.folkekor.dk)
Instruktør Merethe Køhl Hansen

Dagens dirigent bliver THEIS LYNG REINVANG.
Han er bl. a. dirigent for Storekoret ved Odense Universitet,
dirigent for Christianskirkens Drengekor, Fredericia og
kapelmester ved festspillene på Koldinghus.
Theis har flere gange været stævneinstruktør hos tilsammen
3 kredse i Danske Folkekor.

Tilmelding og betaling: ( for kormedlemmer af Horbelevkoret betaler korkassen de 175 kr) 

Tilmelding ved korprøven 19. marts eller senest 2. april ! 
Prisen for deltagelse er kr. 175,00 for medlemmer af kor og personlige medlemmer i Danske
Folkekor. For ikke-medlemmer er prisen kr. 250,00. Betalingen dækker forprøver, noder og
frokost på stævnedagen. Tilmelding og betaling senest den 6. april.
Personlig tilmelding via www.folkekor.dk. Her skal anføres telefonnummer, som også skal
anføres ved betaling.
Betaling til reg. 1551 konto 4620 552 062 . Mobilpay 19590
Kontakt: dk2019@folkekor.dk

Danske folkekor

TIsvilde Højskole sommerkursus

Spændende korsang fra 10. -15. august , hvr der i år arbejdes med uddrag af 2 flotte kirkelige værkermed ca. 200 års forskel :

Mozart: Missa Brevis i Bb-dur 

Karl, Jenkins: The Armed Man .- 

Nærmere oplysninger er sendt ud til korets medlemmer og kan ses på 

www.folkekor.dk  og www.tisvildehoejskole,dk