Maria Bebudelse 2017

                                                                KORPROGRAM

                                                                           Til

                         Maria Bebudelses musikgudstjeneste 2. april  i Horreby kl. 19

                      ( mødetid kl. 17.30 .--Pause kl. 18.30 -19.00 , Dress: sort + gylden )

                                                                 

¤  Introitus : Min sjæl , lover Gud  --Fr. Silcher,- Arr. ved Annie Munch ( k 129 )

Fællessalme nr. 69 Du fødtes på jord   

Kollekt ( v. pastor Anna )

GT læsning om Immanuelstegnet : Es. 7, 10-14 ( v. pastor Anna )

Trosbekendelsen ( + Lad verden ej - . m. lille  ”mi-fa –so disk” v. sopraner)

¤ Kor: Lad det klinge sødt i sky ( k 208 )

Fællessalme nr. 117 En rose så jeg skyde ( + diskant 16 a v. 1. sopraner )

BEBUDELSEN: Genfortælling / refleksion over dagens prædiketekst --  Fadervor  ( v. pastor Anna ) )

¤ KOR: Ave Maria ---- af Franz Liszt ( k 18 )

Fællessalme nr. 71 .: Nu kom der bud fra englekor ( disk. 13 B v. sopraner )

¤ Kor: Jorden skal danse og finde den himmelske takt – af Jens Simonsen / Willy Egmose ( k 20 )

Digtet ” JOSEF ” af Nordahl Grieg  ( v. Carsten )

¤ Kor: JOSEFS SANG af Gudrun Rose´n  ( k 207 )

           Maria gennem torne går ( k 19)

    Læsning : Luk. 1, 45-55 Marias lovsang( v. Joan )

 ¤    Kor: Marias lovsang - af Hans Krarup ( k 23 )

Fællessalme nr. 73 Vi synger med Maria vor store glæde ud ( + diskant 13 A v. sopraner )

¤ Kor: Magnificat – taizesang  ( k 89 )

Solo + fløjte og klaver: Ave Maria af Hubert Cupers ( v. Anne , Bitten, Sonja )

Bøn og Velsignelsen ( v. pastor Anna )

Fællesalme nr. 80 Tak og ære være Gud ( + diskant 4 b v. sopraner )

¤ Postludium v. kor:  Mary did you know af Mark Lowry og Buddy Green / arr. Fred Bock  ( k 192  )

DVS:  kornoderne skal sidde i følgende rækkefølge :

129, 208, 18, 20, 207, 19,  23, 89, 192  

Diskantstemmer til sopraner : 16 a,  13b, 13a, 4b

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Maria Bebudelses musikgudstjenester 13. marts 16 i Horbelev kl. 14.30 og Horreby kl. 16

Maria Bebudelses- musikgudstjenester i Horbelev og Horreby kirker 13. marts 2016

 

k. 129.  Introitus v. koret:  ” Min sjæl lover Gud ” - Frit efter Ps 100 af Fr. Silcher  . Arr. ved Annie Munch

 

Indgangsbøn

 

FÆLLESSALME DDS 108 Lovet være du Jesus Krist , min frelser est. + diskant 3 B

 

Salutation, kollekt og GT-læsning

 

k.19 .KOR:  Maria gennem torne går.- Gl. Mariavise . Arr. John Høybye

 

Evangelium og trosbekendelsen

 

FÆLLESSALME DDS 117 En rose så jeg skyde. + diskant 16 a på vers 3 ( LYDFIL på diskantsiden )

 

Prædiken

 

FÆLLESSALME DDS 73 Vi synger med Maria vor store lovsang ud. + diskant 13 a 

 

Kirkebøn fra alter

 

k 21: KOR Ave verum corpus af W. A. Mozart ( 1756 -1791 )

 

k 193 B. ( Mariavise )FÆLLESSALME 0 Som jorden gemmer på et frø

 

Nadver , hvorunder synges Taizesangen: k 89 Pris Gud , min sjæl  

 

SOLO sang med akk. af blokfløjte og klaver : Ave Maria af Hubert Cuypers (  1873- 1960 )

( v. Anne ) 

 

k 194 :FÆLLESSALME m. kor: gregoriansk Magnificat  - ved KimThingaard 2012

 

Udgangsbøn

 

k 192 : Exitus v. koret: “Mary did you know ( fra 1991 ) Tekst : Mark Lowry . Musik: Buddy Green / arr. Fred Bock

 

 Præst og liturg: Benedikte Brisson 

Fløjtespiller: Bitten Schneidereich 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Musikgudstjenester Maria Bebudelsessøndag 2015

                                                                KORPROGRAM

                                                                           Til

Maria Bebudelses musikgudstjenester 22. marts 2015 , -   i Horbelev kl. 14.30 og Horreby kl.16

                                                             ( mødetid kl. 13.30 i Horbelev , Dress: sort + gylden )

                                                                 

Introitus : Min sjæl , lover Gud  --Frit efter Psalme 100 af Fr. Silcher,- Arr. ved Annie Munch ( k 129 )

Fællessalme nr. 108 Lovet være du Jesus Krist –( + disk. 3 b v. sopraner )

Hilsen og kollekt

GT læsning om Immanuelstegnet : Es. 7, 10-14

Trosbekendelsen ( + Lad verden ej - . m. lille  ”mi-fa –so disk” v. sopraner)

Kor: Veni Emmanuel –  af Thomas Helmore ( k 77 )

Fællessalme nr. 117 En rose så jeg skyde

 

BEBUDELSEN: Genfortælling og refleksion --  Fadervor  ( v. præst )

Kor: Jorden skal danse og finde den himmelske takt – af Jens Simonsen / Willy Egmose ( k 20 )

Fællessalme nr. 71 .: Nu kom der bud fra englekor ( disk. 13 B v. sopraner )

ORD og TANKER om JOSEF ----- ( v. præst )

Kor : Slentre i regnklare parker – af Lisbeth Smedegård ( k. 112 )

          Ave Maria ---- af Franz Liszt ( k 18 )

Læsning : Luk. 1, 45-55 Marias lovsang

Kor: Marias lovsang - af Hans Krarup ( k 23 )

Fællessalme nr. 73 Vi synger med Maria vor store glæde ud ( + diskant 13 A v. sopraner )

Kor: Magnificat – taizesang  ( k 89 )

Bøn og Velsignelsen

Fællesalme nr. 80 Tak og ære være Gud ( + diskant 4 b v. sopraner )

Postludium : Ave verum corpus af A. W. Mozart ( k 21 )

DVS:  kornoderne skal sidde i følgende rækkefølge :

129, 77, 20, 112, 18, 23, 89, 21

Diskantstemmer til sopraner : 3b, 13b, 13a, 4b

_______________________________________________________________________________________________

 

Måske kommer der en lille sang om JOSEF --------- det kunne han jo nok fortjene  --- ? !

 

Maria Bebudelse 2014

Musikgudstjeneste til Mariæ bebudelse

Organist Ilse Marie Schou

Præludium: Af Højheden oprunden er af Frantz Klæbel

DDS 71 Nu kom der bud fra Englekor

DDS 441 Alle mine kilder

DDS 73 Vi synger med Maria

Prædiken

Motet : Anne Marie Persson synger Hubert Cuypers ” Ave Marie”

” Hil dig Maria fuld af nåde, Herren være med dig, velsignet være du blandt kvinder, velsignet være dit livs

frugt Jesus. Hellige Maria, Guds moder, bed for os syndere nu og i vore dødstime ”

DDS 108 Lovet være du Jesus Krist

nadver

Under nadver: Magnificat : Pris Gud, min sjæl, pris Gud min sjæl, han er ophøjet over alle folk på jord, pris

Gud min sjæl, pris Gud min sjæl, han har gjort store ting imod mig.

Efter nadver DDS: 196

DDS 69 Du fødtes på jord

Mette Marie Synger Trankjær synger Francesco Durantes ”Vergin tutto amor” :

”Jomfru, fuld af kærlighed, kære moder fuld af barmhjertighed og med hengivent hjerte, hil dig milde Maria

hør en synders stemme. Må mild barmhjertighed røre dig, i nåde hør hendes klage og sorgfulde suk stige

mod din nådestrone i det høje”

Postludium:: Postludium op. 48 af N.O.Raasted ( Falkerslev ), Prière à Notre-Dame af Léon Boëllmann

(Horbelev)

Maria Bebudelsesdag , 17. marts 2013

 

               

Musikgudstjeneste  Maria Bebudelsesdag

17.marts  2013  kl. 14.30  i Horbelev kirke

 

 Introitus v. Horbelevkoret : frit efter Psalme 100 af Fr. Silcher / arr. Annie Munch

         ” Min sjæl lover Gud , ja, pris hans store navn,gå ind ad hans porte med sang, og kend at han er Gud.”

 

Fællessalme  nr. 71 : Nu kom der bud fra englekor .

 

Hilsen og kollekt 

 

GT Læsning : Es. 7, 10-14 .- Om Immanuelstegnet

 

KOR:  Veni ,veni  Emmanuel .  –  Mel. Fransk 15. årh. /Thomas Helmore 1854.- Dansk tekst i Salmebogen nr. 77

 

Fællesalme nr. 72  Maria  hun var en jomfru ren.   

 

NT læsning: 1. Johs. 1, 1-3  -  LIVETS ord, der blev åbenbaret.

 

Trosbekendelsen  .

 

Kor: Taizesang - Magnificat ( Marias lovsang )

 

Pris Gud , min sjæl ! Pris Gud, min sjæl !

Han er ophøjet over alle folk på jord.

Pris Gud, min sjæl ! Pris Gud, min sjæl !

Han har gjort store ting imod mig.

 

Fællessalme: nr.  108 Lovet være du Jesus Krist  

                

Prædiken over : Luk. 1,2-38: Bebudelsen

 

Kor:

  Salme til Maria Bebudelsesdag med tekst af Lisbeth Smedegård Andersen 2007 /musik : Rene´A. Jensen

  1. Slentrer i regnklare parker

finder en dybblå viol

tæt ved en bænk hvor min skaber

gemte lidt kuldslået sol

2. sætter mig, læser lidt adspredt

spurve med ho´det på sned

skriver egyptisk i gruset

stilheden strømmer afsted

3. vinden – måske er det Ånden –

blæser præcis som den vil

bladrer i bogen så tanker

flyver og nyt bliver til

 

4.  noget er altid på færde

her mellem himmel og jord

englen der kom til Maria

flyver omkring hvor vi bor

 

5. går ved min side om dagen

våger i nætternes ro

lægger Guds ord i mit hjerte

de´r skal han leve og gro.

 

6. Ånden – måske er det vinden –

    forårsberuset og blid

    stryger mig kærligt på kinden

    marts er forundringens tid.

 

   Mariavise : Maria Himmelsfreud , dich will in Ewigkeit ich kindlich lieben. – fra Max Regers: Acht Marienlieder ,opus 61 d

 

 Fællessalme: nr. 73 Vi synger med Maria vor store glæde ud -

       

 Kollekt og velsignelse

 

 KorAve verum corpus  -  af A. W. Mozart

          ( Priset være det sande legeme , født af jomfru Maria  --- )

 

 Fællesalme:  nr. 69  Du fødtes på jord.

 

 Postludium v. kor :  Marias lovsang – af Hans Krarup

                               Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser.

         -thi han har set til sin tjenerindes ringhed – thi se nu herefter skal alle slægter prise mig salig.- Min sjæl ophøjer 

        Og hans barmhjertighed varer fra slægt til slægt over  dem, der frygter ham . – Min sjæl ophøjer  --

        Han har øvet vælde med sin arm, han har adspredt dem, som er hovmodige i deres hjertes tanke. Han har nedstødt mægtige fra troner og

        ophøjet ringe. Hungrige har han mættet med  gode gaver og rige har han sendt bort med tomme hænder. – Min sjæl ophøjer  ---

        Han har taget sig af sin tjenerinde Israel for at ihukomme barmhjertighed imod Abraham og hans slægt til evig tid, - således som han talte til

        vore fædre .-  Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen , så nu og altid. – Amen !

_________________________________________________________________________________

    

 

Em Hess har lavet denne smukke MARIA BEBUDELSES plakat

Musikgudstjeneste 2012

Ventetid i solen før Maria Bebudelses musikgudstjenesten 25. marts 12

 

Introitus v. Horbelevkoret: Marias lovsang – af Hans Krarup  

    Fællessalme : nr. 1 Guds menighed syng for vor skaber i 

Kyrie og Gloria

Hilsen og kollekt

GT læsning : 1. mosebog 18, 1-15: Herrens besøg hos Abraham i Mamre.

KOR: Hvad Abraham så

tekst af Hans Anker Jørgensen / melodi: Caroline Borello /arr. Lars Jørgensen

En gamling i ly for solen, der brænder,                                                

      Ser ud mod den ørken, hvor vejene ender.

      Han kalder på Sara: Hvem er det, der kommer

      Derude i solen med sprængfyldte lommer?

Hun siger: Du milde ! Måske er det terror !

Nåh ! siger han: der er det, der er værre !

  Lad de andre kun le, som Sara hun  lo,

  Hvis blot jeg får set, hvad Abraham så !

 

2. Tre fremmede mænd, måske er det fjender !

Men Abraham ser noget andet ! Han render

selv ud for at sige velkommen – og nøder

de tre til et fodbad: I går jo på gløder !

Og vær nu så venlig, kom ind, må jeg ikke

byde på noget at spise og drikke !

 Lad de andre kun le, som Sara hun lo,

 Hvis blot jeg får set, hvad Abraham så !

 

3. At sidde fortabt, mens livet passerer,

et liv uden glæde, hvor livet dikterer,

et liv uden fremtid, er det mon den nød, som

i Abrahems øjne er mere end rædsom.

Sit hjerterum åbner han dristigt for livet,

sådan som de tnu i dag blir ham givet !

  Lad de andre kun le, som Sara hun lo,

  Hvis blot jeg får set, hvad Abrahem så !

 

4. Usynlige, du som kom  selvtredje

til Mamre i middagens stegende hede:

Når jeg sidder lammet i skyggen, i hjemmet,

så kom du med fremtid og håb som en fremmed !

Og lad mig så sige: Kom ind, må jeg ikke

byde på noget at spise og drikke !

  Og lad mig så se, hvad Abrahemm så !

  Og lad mig så le, som englene lo ! – som englene ler

Trosbekendelsen

Fællessalme : nr. 71 Nu kom der bud fra englekor

Prædiken over Luk. 1, 46-55 : Marias lovsang

 Kor: Slentrer i regnklare parker

     Tekst: Lisbeth Smedegård Andersen 2007 /musik : Rene´Andersen

  1. Slentrer i regnklare parker

finder en dybblå viol

tæt ved en bænk hvor min skaber

gemte lidt kuldslået sol

2.-  sætter mig, læser lidt adspredt

spurve med ho´det på sned

skriver egyptisk i gruset

stilheden strømmer afsted

3. -- vinden – måske er det Ånden –

blæser præcis som den vil

bladrer i bogen så tanker

flyver og nyt bliver til

 

     4.-. -noget er altid på færde

her mellem himmel og jord

englen der kom til Maria

flyver omkring hvor vi bor

 

5.- - går ved min side om dagen

våger i nætternes ro

lægger Guds ord i mit hjerte

de´r skal han leve og gro.

 

   6.- Ånden – måske er det vinden –

    forårsberuset og blid

    stryger mig kærligt på kinden

    marts er forundringens tid.

    Fællessalme nr. 73 Vi synger med Maria vor store glæde 

    Nadver  - hvor koret synger MAGNIFICAT -  fra Taize:

    Pris Gud , min sjæl ! Pris Gud, min sjæl !

   Han er ophøjet over alle folk på jord.

    Pris Gud, min sjæl ! Pris Gud, min sjæl !

    Han har gjort store ting imod mi

Fælessalme : nr. 196 Under korset stod med smerte

Bøn

Velsignelse

Fællessalme : nr. 441 Alle mine kilder skal være hos 

Postludium v. koret AVE VERUM CORPUS af A. W. Mozart

(  Priset være det sande legeme, født af Jomfru  Maria  ----  )

 

                                 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                   

Musikgudstjeneste 2011

                

  Musikgudstjeneste  Maria Bebudelsesdag  10. april  2011 kl. 14  i Horbelev

Introitus v. kor: Lovet være du Jesus Krist .- sats af Erling Thomsen 

Fællessalme  nr. 71 : Nu kom der bud fra englekor . 

Kyrie og Gloria v. koret  

Hilsen og kollekt 

GT Læsning om Immanuelstegnet ( Es. 7, 10-14 )

KOR: Veni , Emmanuel

Fællesalme nr.1 :  Guds menighed syng for vor skaber i løn  

NT læsning: Luk. 1, 46-55: Marias lovsang 

Trosbekendelsen ( Nicænum) 

Fællessalme: nr. 72: Maria hun var en jomfru ren                 

Prædiken over : Luk. 1,2-38: Bebudelsen

Kor:   Jorden skal danse og følge den himmelske takt– tekst Jens Simonsen /musik Willy Egmose

  Kor:  Magnificat ( Pris Gud, min sjæl )  – fra Taize

 Fællessalme: nr. 69 Du fødtes på jord

  Kollekt og velsignelse

  Fællesalme:  nr. 196  Under korset stod med smerte

   Postludium v. korMarias lovsang  - af Hans Krarup

    

Musikgudstjeneste 2010

 

 Program til  Mariæ Bebudelse  21. marts 2010   

Introitus ved kor : Marias lovsang  (kornr. 23 )

Fællessalme:DDS 71 Nu kom der bud fra englekor

 Kyrie  ( kornode nr. 59 )

 Gloria  (kornode nr. 59 )

Gt. Læsning.. Es. 7, 10-14

Hilsen + kollekt

Fællessalme: DDS 201 Det Hellige kors

NT læsning :1.Kor. 1, 21-31

Trosbekendelse ( Nicænum ) + AMEN

Kor : Jesus bleibet meine Freude ( kornode nr. 5 )

PRÆDIKEN: Luk. 1, 46-55 ( Marias lovsang )

 Kirkebøn  som veksel med 2- st. kor af DDS 419 ----  (kornode nr. 2 )

Kor:  

Ave Maria ( kornode nr. 18 )

Ave verum corpus ( kornode nr. 21 )

Fællessalme: DDS 73 Vi synger med Maria

Nadver ( Ritual for børnegudstjeneste ) – under nadver spilles orgelmusik af organisten

Fællessalme efter nadver : DDS 196 Under korset stod med smerte (  Peter Møllers melodi )

 Kor : Lovet være du Jesus Krist ” ( kornode nr. 61 )

 Fællessalme DDS 441 Alle mine kilder

Exit ved kor:  Psalme 150 med melodi fra ” Kor af Judas Maccabæus ” ( kornode nr. 60 )

Postludium v. organisten

 

Musikgudstjeneste 2009

   Maria Bebudelsesdag 29. marts 2009 kl. 14  i Horbelev kirke

 

Introitus v. kor: Ave Maria   - af Franz Liszt( 1811-1886)

 (oversættelse : Hil dig, Maria, fuld af nåde. Herren er med dig,velsignet er du blandt kvinder , og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds moder, bed for os syndere, - nu og når livet ender.-  Amen )

1. salme: 108  Lovet være du Jesus Krist -

Hilsen og Trosbekendelsen (Nikænum )                              

GT Læsning om Immanuelstegnet ( Es. 7, 10-14 ) 

2. salme: nr. 12 Min sjæl , du Herren love - 

NT læsning: Luk. 1, 46-55: Marias lovsang

 3. salme: 73: Vi synger med Maria  vor store glæde ud   

Prædiken over : Luk. 1,2-38: Bebudelsen

Kor:  Maria gennem torne går .  – Tysk Mariavise/da. V. Th. Alvad /sats: John Høybye

      Jorden skal danse – tekst Jens Simonsen /musik Willy Egmose

1. Jorden skal danse

og følge den himmelske takt .

Intet kan standse,

hvad Gabriel lige har sagt.

Lyset må blænde,

Oo øjnene spørger: Hvad sker?

Nåden vil vende

en skæbne, så spottere ler .

2. Alting at vinde

og alting at tabe på jord.

Du er den kvinde,

Maria, der hører Guds ord.

Ene blandt alle

har du fundet nåde for Gud !

Stolthed må falde

for småfolket, han vælger ud.

3. Vinder og taber

hvem styrer det skræmmende spil?

Gud er din skaber,

han kender det liv, der bli´r til.

Hører du bønnen

og ser den Almægtiges spor,

bærer du Sønnen

til verden og bliver hans mor.

4. Kan der forklares ?

Maria vil vide: Hvordan ?

Skulle hun narres ?

Jeg ved ikke af nogen mand !

Tomhedens kløfter

får fylde af Skaberens ånd.

Gabriels løfter

vil Gud give form i sin hånd.

 

      - Fløjtesolo. –

( Vers 5 og 6 fælles for alle:)

5. Underet byder,

at helligt er det, der skal ske.

Ordene lyder,

for nu er det Gud, du skal se.

Underets gåde,

at Gud får et menneskenavn,

bliver til nåde,

når du tager himlen i favn.

6. Kærlighedsvinger

har bragt dig den himmelske glød.

Fosteret springer

i dit og Elisabeths skød.

Guds tjenerinde

med øjne, der græder og ler.

Jordiske kvinde,

for hvem det umulige sker.

Kor:   Ave verum corpus -   af A. W. Mozart        

  (oversættelse: Priset være det sande legeme, født af JOMFRU MARIA, i sandhed pint og opofret på korset  for mennesket.  Den hvis gennemstukne side flød med vand og blod , skal før vi smage dødens prøvelse  )

   4. salme: nr. 71 Nu kom der bud fra englekor –

  Nadver:

        Som indledning til nadver hører vi med  kor og tværfløjte:  Panis angelicus - af Cesar Franck´/arr. Sv.-G. Asmussen –

        (   oversættelse : Englenes brød bliver menneskenes brød . Det himmelske brød (nadveren)gør ende på forbilledet (ørken-mannaen)

    O, hvilken forunderlig ting:  den fattige tjener bespises med Herrens legeme. )

      Ved nadverliturgi synges FADERVOR  af kirkesanger Anne Persson

       Under uddelingen hører vi  nr. 196 ”Under korset stod med smerte ” ( Stabat mater ) med kor og fløjte.

     5. salme:   nr. 201 Det hellige kors Vor Herre han bar –

   Velsignelsen

    Postludium v. korMarias lovsang  - af Hans Krarup