1. søndag i advent i Horbelev kirke kl. 10.30

Introitus v. koret og orgel  : LAD TROMPETER LYDE. Sct. Antonius koral af Joseph Haydn.


DDS 78 Blomstre som en rosengård
DDS 87 Det første lys
DDS 84 Gør døren høj

Motet v. koret: Adventssalmen "Når kulden svøber sig om træer og kviste. "

Tekst af Holger Lissner. Musik: Erik Sommer


DDS 74 Vær velkommen

Under den gående nadver synges : Ubi caritas, et amor, ubi caritas Deus ibi est. - Hvor end kærlighed på jorden er der er Gud os nær, Gud er kærlighed. ( Taize- sang )

DDS 85 Op Zion at oplukke 
DDS 80 Tak og ære være Gud

Postludium v. kor og orgel : "Jeg løfter mine øjne op til bjergene"  af Harald Gulichsen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reception kl. 11.30

Efter gudstjenesten reception, hvor Mette Maries nyudgivne prædikensamling præsenteres.

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Syholdet : Jonna, Joan og Em

 

 

Det blev også søndagen, hvor koret kunne tage sine nye lilla, tørklæder og slips i brug. 

STOR TAK til Em og Jonna for klipning af stof , - og til Joan for det store syarbejde !

 

JUlekoncert i Sdr. Alslev

 

 

JULEKONCERT i Sønder Alslev   4. . dec. 2012  kl. 19.

             Julens budskab i sang og toner  – med Horbelevkoret

 

Introitus  : O, du herlige , o du salige,  nådebringende juletid -.Siciliansk hymne af Johann Gottfried v. Herder 1788 /  arr. Gardonye Zoltan

 

 Fællessalme nr. 74 Vær velkommen Herrens år .   

               

Bebudelsen:                                                          

KOR:

         Maria gennem torne går. – Tysk Mariavise /da. Th. Alvad    

         Magnificat – Taizesang

        Mariavise - af  Max Reger –opus 61     

Fællessalme nr. 73 Vi synger med Maria vor store glæde ud.

 

Fødslen i Betlehems stald:

KOR:      Away in a manger. – Luther ? / ”The cradle song” by Kirkpatrick

            Forunderligt at sige og sært at tænke på -. Tekst : Brorson / mel. Carl Nielsen

            O, Betlehem du kongestad, som drømmer trygt i fred .   eng. trad./ sats:U. Teube

Fællessalme : nr. 103 Barn Jesus i en krybbe lå   

 

Englebesøg hos hyrderne :

KOR:

 Det var nat i Davids by, Herren lod sig føde . –   frit efter fransk , arr. A. Munck

Oplæsning : Den hellige nat – af Selma Lagerløf  

Kor: Angels from the Realm of Glory .- Gammel fransk carol af J. Montgomery

        Englene sang den først for markens hyrder . ( sidste vers af Salmebogens nr. 121 )

 

------------------------------------------------ Pause -----------------------------------

Stjernen ledte vise mænd  - :

KorStjerne på sø og strand, klart skal du skinne . -  Tekst : Viktor Rydberg / korsats:     Anders Øhrwall

KOR og fællessalme : Dejlig er den himmel blå . ” En barnesang ” fortalt af Grundtvig, 1810. 

 

Tilbedelse og lovprisning -  :

KOR:

O, come all the Faithful , - -   o come, let us adore him -  Christ the Lord! -   J.F.Wade /arr. David Willcocks

  Pie Jesu – af Andrew Lloyd Webber

Fællessalme : nr. 80 Tak og ære være Gud -.

Afslutning :

 KOR: Joy to the world  ! the Lord is come , let earth receive her King .  G.F. Händel/ sats E. Lindgren

 

________________________________________________________________

                                  ( mødetid for koret: kl. 17 - !)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

DE NI LÆSNINGER. 14. december 14 - kl. 10.30

 

 

 

                                Korprogram  til

   De ni læsninger i Horbelev kirke 2. søndag i advent 2012  kl.15

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Klokkeringning

 

Introitus : O, du  Herlige , o, du salige  .- ( kornode 126 )

 Siciliansk hymne af Johann Gottfried von Herder 1788/ Johannes d. Falk 1819 /Heinrich Holzschueher 1829

                                                                                               arr. Gardonye Zoltan  

 

INDLEDNING

 

Fællessalme :nr. 268 Zions vægter hæver røsten -

 

1.      Læsning: SKABELSEN( 1. Mos.1,1-5 og 26-28 ) 

  Kor:  Herre, pris være dig ( kornode 8 )   

                                             

2. læsning: SYNDEFALDET( 1. Mos. 3,1-7 og 15-19 )

 Kor:  Kyrie eleison, Kriste eleison. ( Herre forbarm dig, Kristus forbarm dig - (kornode 36 )

 

3. læsning: PROFETI( Es.9,2-6)

Kor : Veni Emmanuel – . Latin 1710/ Th. Helmore ( salmebogens nr.77 vers 1 ) – kornode 77

 

4. læsning: PROFETI ( Esajas 42 , 1- 8a og 9 )

 Fællessalme: nr. 78 Blomstre som en rosengård 

 

5. læsning: BEBUDELSEN( Luk. 1,26-33 og 38 )v.   

Kor : Maria gennem torne går -  Tysk Mariavise / da. v. Th.Alvad / sats John Høybye   ( kornode 19 

 Mariavise af Max Reger (kornode 127 )

 

6. læsning: FØDSLEN(Luk 2, 1- 7 )                                                 

 Kor : Away in a manger. – Luther / Kirkpatrick  ( kornode 27 )

         O, Betlehem, du kongestad – (kornode 30 )

 Fællessalme nr. 103 Barn Jesus i en krybbe lå 

 

7. læsning:ENGLENE HOS HYRDERNE ( Luk. 2, 8-20 )                          

  Kor: Det var nat i Davids by , Herren lod sig føde   -  frit efter fransk , arr. A. Munck ( kornode 31 )

                                                                            

 

8. læsning: JESUS SOM ORDET / MENNESKEVORDELSEN( Johs.  1, 1-5 og 9-14 )

 Kor O, come all ye faithful  -, o come, let us adore him - Christ the Lord! -  J.F.Wade /arr. David Willcocks  ( kornode 26 )

 

Fællessalme nr. 108 Lovet være du Jesus Krist

 

9. læsning: BEKENDELSEN TIL JESUS KRISTUS  SOM HERRE(Fil. 2, 5-11)

Kor: Pie Jesu  af Andrew Lloyd Webber  (kornode 72 )

FADERVOR og VELSIGNELSEN

Fællessalme: nr. 80 Tak og ære være Gud –

 

Postludium: Joy to the world  ! the Lord is come , let earth receive her King   - G.F. Händel / sats E.Lindgren (kornode 33 )

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                               

Julekoncert i Allerslev

 

 

 

                            Julekoncert 12. december 12  kl.19

                           med Horbelevkoret

________________________________________________________________________________ 

 

 

Introitus v. koret  : O, du  Herlige , o, du salige  .-

  Siciliansk hymne af Johann Gottfried von Herder 1788/ Johannes d. Falk 1819 /Heinrich Holzschueher 1829 / arr. Gardonye Zoltan  

Indledning    

Fællessalme :  nr. 108 Lovet være du Jesus Krist -

1.      Læsning: SKABELSEN(  1. Mos.1,1- 8  ) 

Kor:  Herre, pris være dig af F. Mendelsohn-Bartholdy    

2. læsning: SYNDEFALDET( 1. Mos. 3,1-8  )

 Kor:  Kyrie eleison, Kriste eleison -  ( Herre forbarm dig, Kristus forbarm dig -  ) 

3. læsning: PROFETI( Es.9,1-6a)

Kor : Veni Emmanuel – . Latin 1710/ Th. Helmore ( salmebogens nr.77 vers 1 ) –

Fællessalme : nr. 117  En rose så jeg skyde  

4. læsning: Bebudelsen ( Luk. 1, 26-38  )

Kor  Maria gennem torne går - 

Tysk Mariavise / da. v. Th.Alvad / sats John Høybye   Mariavise - af Max Reger fra opus 61

 5. læsning: Fødslen  ( Luk. 2, 1-7 )  )   

Kor : Away in a manger. –   Luther ? / The cradlesong by Kirkpatrick 

         O, Betlehem, du kongestad –  . Trad. eng./sats: U. Teuber

Fællessalme nr. 103 Barn Jesus i en krybbe lå.

 6. læsning:  Englene hos hyrderne ( Luk. 2, 8-14 )                                          

 Kor : Det var nat i Davids by , Herren lod sig føde   -  frit efter fransk , arr. A. Munck

          Angels from the Realms of Glory . –  Old French carol af Montgomery                                                                                     

Fællessalme : nr. 121 vers 3  ”Englene sang den , først for markens hyrder – ”

7. læsning: De vise mænd kommer og tilbeder  (Matt. 2.1-12 )

  Kor: Stjerne på sø og strand – tekst af Viktor Rydberg /sats. Anders Øhrwall

 Fællessalme nr. 136 vers 6 og 7 : ” Stjernen ledte vise mænd – ”

 8. læsning: Simeons lovsang  ( Luk. 2, 25- 35 )                          

 Kor : Nunc dimittis – Nu lader du din tjener fare i fred. -    Taizesang ( kornode 128 )

9. læsning: JESUS SOM ORDET / MENNESKEVORDELSEN( Johs.  1, 1-14 )

   O, come all ye faithful  - , o come, let us adore him.   J.F.Wade /arr. David Willcocks  ( 

BØN  og VELSIGNELSEN

Kor: Pie Jesu  - af Andrew Lloyd Webber 

Fællessalme: nr. 80 Tak og ære være Gud -                    

Postludium v. koret :  Joy to the world  ! the Lord is come , let earth receive her King .  -                                              af G.F.Händel / sats  E. LIndgren                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Efter engelsk tradition står vi op og synger fællessalmerne

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Julekalender 2012

 

 

Horbelevkorets julekalender 2012

 

     - med et væld af ”sangpakker”, som man kan pakke op efter ønske ,  tid , - og familieliv - !

 

Dato

 

begivenhed

Tid / sted

 bemærknninger

29.nov.

 

julekorprøve

Konfirmandstuen

Kl. 19-22

Specielt tilbud til ALTstemmer: kl. 18

Søndag 2. dec.

Kirkens nytårsgudstjenester +

reception

Falkerslev kl. 9.30

Horbelev kl. 10.30

Der tilbydes opvarmning

I Falkerslev kirke kl. 9 !

Dress i adventstiden:

Sort tøj +

 LILLA tørklæder/slips

 

Tirsdag 4. dec.

Julekoncert

Sdr. Alslev kirke kl. 19

Mødetid kl. 17

Husk en lille madpakke mv. til pausen kl. 18.30-19 !

 

Søndag 9. december

”De ni læsninger”

Horbelev kirke kl. 15

Mødetid kl. 13

 

 

 

Onsdag 12. december

Julekoncert

Allerslev kirke kl. 19

Mødetid kl. 17

Husk igen lidt til proviant !

 

Søndag 16. december

Familiegudstjeneste

Horbelev kl. 14

Mødetid kl. 13

 til de 9 tilmeldte sangere: 

medbring gerne mappen med årets julekoncertnoder -- 

 

Torsdag 20. december

Julegudstjeneste

på plejecenter 

Præstemarken i Stubbekøbing kl. 14

Mødetid kl. 13.30

Aften : MESSIAS  i Helligåndskirken for de 11 tilmeldte 

 

Juleaften 24. december

Juleaftensgudstjenester

Falkerslev 14.30

Horbelev 16.00

 

 Dress i juletiden:

røde tørklæder og slips 

Solo i Falkerslev v. Anne:

Nu tændes tusind julelys

LIlle kor i Horbelev:

Intro: O, come all ye faithful

Motet: Away in a manger.

 

Juledag, 25. december

Juledagsgudstjenester

Falkerslev 9.30

Horbelev 10.30

 

 Intro: solo v. Anne "O Jesulil min "

Korsats: 

"Det var nat i Davids by"

 

2. juledag ,26.december

Gudstjeneste

Horbelev 10.30

 

 Korsats som postludium: Pie Jesu af Andrew Lloyd Webber

evt. motet: "Tider skal komme, tider skal henrulle -! 

 

Julesøndag, 30. dec.

Gudstjenester

Horbelev 9.30

Falkerslev 10.30

 

 Intro: O, du herlige - 

motet : Nunc (Simeons lovsang)

evt. postludium: O, Betlehem, du kongestad.

 

Nytårsdag, 1. januar

Nytårsgudstjeneste

Horbelev 16.00

Mødetid: 15.00

 

 Intro: Jesus bleibet meine

          freude 

 Post: Nu takker alle Gud- 

 

6. januar, Helligtrekonger

Helligtrekongers-gudstjeneste

+ NYTÅRS-KOR-KUR

Falkerslev 10.30

mødetid : 9.45

   ------------

NYTÅRS-KOR-KUR

Kl. 12 i Præstegården

 Introitus:"O, come all ye faithful"(kornode 26 )

Efter GT læsning:

"Løft.løft nu blikket -"

(tekst kommer i program - )

 - ny salme af Sten Kålø på mel. Kimer I klokker 

Motet:"Angels from the Realms of glory " v. 1,3 og 4    (kornode 79 )

Postludium: "Stjerne på sø og strand " (kornode 105 )

 ---------------------------

 Endelig program  på siden

"Hellig Tre konger "

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

Julens salmer 2012

 

Juleaften:

Falkerslev 14.30

DDS 94 Det kimer nu

DDS 99 Velkommen igen Guds engle små

DDS 123 Her kommer Jesus dine små

DDS 104 Et barn er født

DDS 120 Glade Jul

 

Horbelev kl. 16.00

DDS 94 Det kimer nu

DDS 99 Velkommen igen Guds engle små ( Berggren)

DDS 125 Mit hjerte altid vanker

DDS 104 Et barn er født

DDS 120 Glade Jul

 

Juledag .

Falkerslev 9.30

DDS 100 Kimer I klokker

DDS 115 Lad det klinge sødt i sky

DDS 99 Velkommen igen( Weyse )

DDS 118 Julen har englelyd’

 

Horbelev 10.30

DDS 100 Kimer I klokker

DDS 102 Et lidet barn så lysteligt

DDS 115 Lad det klinge sødt i sky

DDS 99 Velkommen igen( Weyse )

DDS 439 v 1

DDS 103 Barn Jesus i en krybbe lå

DDS 118 Julen har englelyd

 

2. Juledag

Horbelev 10.30

DDS 122 Den yndigste rose

DDS 129 Julebudet

DDS 123 Her kommer Jesus dine små

DDS 114 Hjerte løftdin glædes vinger

DDS 439

DDS 92 Søde  Jesus Davids rod

DDS  117 En rose så jeg skyde

 

Julesøndag:

Horbelev 9.30

DDS 106 Af højheden oprunden er

DDS 133 Med fred og fryd jeg farer hen

DDS 125 Mit hjerte altid vanker

DDS 132 Guds engle i flok

 

Falkerslev 10.30

DDS 106 Af højheden oprunden er

DDS 92 Søde Jesus Davids rod

DDS 133 Med fred og fryd jeg farer hen

DDS 125 Mit hjerte altid vanker

DDS 439 v 1

DDS 103 Barn Jesus i en krybbe lå

DDS 132 Guds engle i flok

 

Nytårsdag

Horbelev kl. 16.00

DDS 712 Vær velkommen

DDS 715 O Gud som Tiden vender

DDS 108 Lovet være du Jesus Krist

DDS 720 Som året går(Møller )

DDS 439 v 1

DDS 56 Jesus er navnet mageløst

DDS 121 Dejlig er jorden

 

Hellig Tre Konger , 6. januar 

Falkerslev kl.10.30

DDS 749 I østen stiger solen op

DDS 362 Gør dig rede

DDS 441 Alle mine kilder

DDS 136 Dejlig er den himmel blå

DDS 439 v1

DDS 102 Et lidet barn så lysteligt

DDS 138 De hellige tre konger