Korarrangementer i 2014 :     

1. januar 2014: Nytårsgudstjenester kl. 14.30  og 16 - med efterfølgende NYTÅRSKUR i                             Præstegården for koret . 

Hellig Tre Kongers gudstjenester , 5. januar : 9.30 i Horbelev og 10.30 i Falkerslev

Kyndelmisse-musikgudstjenester 2. februar kl. 16 i Horbelev og kl. 19 i Horreby  

Kortræf i Stubbekøbing kirke 8. marts kl. 13.30 - ca. 17.30

Taizegudstjeneste 2. april kl. 19 i Horbelev kirke

Sang til NATKIRKE 17. april kl. 20 i Gundslev kirke

       PÅSKESANG efter nærmere aftale og ønsker:

Palmesøndag, 13. april,  kl. 10.30 i Falkerslev ( Horreby kl.9 )

Skærtorsdag, 17. april.,  kl. 15.30 i Horbelev og kl 17 i Falkerslev (-  og Gundslev kl. 20 )

Langfredag, 18. april, kl. 9.30 i Falkerslev og kl. 10.30 i Horbelev

Påskedag, 20. april,  kl. 9.30 i Falkerslev og 10.30 i Horbelev

2. påskedag, 21. april , kl. 9.30 i Horbelev og kl. 10.30 i Falkerslev

FORÅRSSANGAFTEN i Landsbycenteret .8- maj kl. 19

Konfirmationer i Horbelev kirke: 16. og 18. maj kl. 10

Friluftsgudstjeneste, 2- pinsedag , 9. juni kl. 11 i Præstegårdshaven

KORUDFLUGT - ud i det blå - efter friluftsgudstjenesten 9. juni -. 

Korsang søndag 10. august ved Hanegalsgudstjeneste i Falkerslev kirke kl. 7.30

og  i Marielyst Strandkirke  kl. 10 .

TAIZEgudstjeneste i TELTET - 14. august kl. 19.30 ved åbning af Horbelevfestivalen 

Argentinadag i Falkerslev , søndag 17. august , hovr vi synger ved gudstjenesten kl. 10.30

Høstgudstjeneste i Falkerslev kirke , 14. september kl. 10.30 

SYNG OG SPIL DANSK AFTEN i Landsbycenteret 30. oktober kl. 19 - 21.30

Allehelgengudstjenester 2. november : Falkerslev kirke kl. 17

                                                                  Konfirmandstuen i  Horbelev kl. 19

30. nov.- 1. søndag i advent : Kirkens nytårsdag  :

Adventsgudstjeneste i Falkerslev kl. 10.30 .- Familiegudstjeneste i Konfirmandstuen kl. 15

JULEKONCERT i Karleby kirke, 3. dec. kl. 19  

14. december kl. 10.30 i Falkerslev kirke : VI synger julen ind med DE NI LÆSNINGER  ---

18. december kl. 14 , PRÆSTEMARKEN, Stubbekøbing:

Vi synger julen ind ved julegudstjeneste og samvær med beboerne og alle interesserede --.

24. december: Juleaftensgudstjenester kl. 13 0g 16 i konfirmandstuen Horbelev ,

                                                          kl. 14.30 i Falkerslev kirke

25. december kl. 10.30 : Juledagsgudstjeneste i Falkerslev kirke 

Julesøndag, 4. juledag kl. 10.30 i Falkerslev ( kl.9 i Horreby )