Påsken 2016

Palmesøndag i Falkerslev - i det nye KORrum - !

PALMESØNDAG , 20.marts  

dresskode: sort+ lilla 

 

 Introitus : k 92 Hosanna to the Son of David 

Motet: k 114 Hvilken morgen grønne grene 

 

Tilmeldte korsangere : Anne, Anne-Grethe, Anette, Joan ( Maj i Ho.) + Bitten på fløjte -- 

 

Horbelev 9.30

DDS 76 Op thi dagen nu frembryder DDK 444 mel.GADE (diskantbog 120 til fløjte;  -sopraner                                                                                            gerne på HALLELUJA ) )

DDS 57 Herre fordi du.   DDK 198  Rings mel.

DDS 151 Med sin alabasterkrukke. DDK 568 ( Ånden opgav enkesønnen) 

DDS 201 Det hellige kors. DDK 71 ( egen mel. ) 

 

Falkerslev 10.30 

DDS 76 Op, thi dagen nu frembryder.--- mel. DDK 444

DDS 57 Herre fordi du.---mel.  DDK 198 Rings mel.

DDS 601 Herlighedens Gud.- mel. Slip os arme ej DDK 471 (Bitten:disk.nederst på DISKANTER )

DDS 151 Med sin alabasterkrukke. --- mel. DDK 568 Ånden opgav enkesønnen 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DDS 439 v 1

DDS 201 Det hellige kors.-- mel. 71 egen mel. 

DDS 613 Herre du vandrer forsoningens vej. -----egen mel. DDK  196    

Skærtorsdag

  KORprogram til NATkirken , skærtorsdag 2016 i Horbelev kirke kl. 19.30 -21.30

Indledningsmusik: ”Die Kunst der Fuge ” af J.S. Bach

 

Introduktion til skærtorsdagsordene: Johs. 13.1-14, 21-30

 

Pia Juuls skærtorsdagsord læses afvekslende med fællesssang af Taizesange:

En plan  + K 171:Sang nr. 33: Sæt din lid til Gud, han er god , trofast for evig. Sæt din lid til Gud, han er god , halleluja.

 Vi spiser +K 151 : Sang nr.43.Kom til ham, livets brød, kom og du skal aldrig mer hungre.Kom til ham, livets vin, tag imod og tørst ikke mer´.

Afsked+  k.151  Sang nr. 45 : I min Gud har jeg fundet styrke, i min Herre bor min sang .For han skænker frelse og fred ,på ham jeg stoler, min frygt forgår, på ham jeg stoler , min frygt forgår.

Spådom +K 196 Sang nr.38 : I mørket går vi , i mørket , og søger mod livets kilde,

                                              tørsten  vil oplyse vejen, tørsten vil oplyse vejen .

 

Renselse+ K 196 Sang nr. 108 : Gud du er livets kilde,du er kærlighed, du er ild.

                                           Kom Gud Helligånd, fyld os, kom Gud Helligånd, fyld os.

 

Husk + K 84 Sang nr. 63: Jesus , Guds søn, du lys i mit indre, lad ikke mørket få magten i mit sind,  Jesus ,Guds søn, du lys i mit indre, luk mig op for din kærligheds ånd. 

 

Frygt + K 171 Sang nr. 78: Jordens mørke er ikke mørke, Gud ,for dig: som dagens klare lys bliver natten.

 

Løfte+ K 172 Sang nr. 35 : Midt i vor dunkle nat, lad brænde det lys, som aldrig vil gå ud .aldrig vil gå ud.

          Midt i vor dunkle nat, lad brænde det lys, som aldrig vil gå ud .aldrig vil gå ud.

 

Søvn + K 171 Sang nr. 21: Bliv og våg og bed her med mig. Bed og vær vågne. Bed og vær vågne.

 

Smerte+ K 151 Sang nr. 88: Læg al din uro, læg al bekymring, for i Guds nærhed mangler du intet.Læg al din uro, læg al bekymring: Du har alt i Gud.

 

Kys + K 196 Sang nr. 23 : Lovpris Gud, min sjæl, for helligt er hans navn. Lovpris Gud, min sjæl. Han leder mig til liv.

                            --------------

EFTERTANKE og LYSTÆNDING .

 

En fortælling om nadver og fodvask :  Fra vand til vin og om igen ---

 

K 22 . Korsang : Cesar Francks : PANIS ANGELICUS –

 

K 195 : Nadver ,-  med nadversalmen : DDS 440 O Guds lam uskyldig

O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd:
forbarm dig over os!

 

O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd:
forbarm dig over os!

 

O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd:
forlen os din fred!

K 39 Korsangefter nadveren: Bliv hos os når dagen hælder .- DDS 773

 

Bøn og velsignelsen

 

K 195.Fællessalme .-  Mel. Vintræ og grene -- Himlenes Herre, så dybt du dig bøjed, ------

 

Afslutning : Fløjtespil AGNUS DEI af Mozart  + påske- orgelkoraler afvekslende med stilhed

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Skærtorsdag Falkerslev kl. 16

 

Tilmeldte sangere: Anne,Joan, Lene,

Introitus : k 22 Panis Angelicus 

Motet: k 195 vers fra Himlene Herre  -- 

 

DDS 52 Du Herre Krist.- mel. Berggreen DDK 96

DDS 476 Kornet som dør i jorden.- mel. DDK 322

DDS 413 Vi kommer Herre til dig ind. - mel. DDK 534 af Haumann

DDS 321 O Kristelighed. - mel. DDK 432 Lindemann

DDS 502 Jeg har en angst som aldrig før.- mel. DDK 263 af Egil Harder

DDS 667 Skulle jeg dog være bange.--- Mel.Hjerte løft din glædes vinger DDK 219

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LANGFREDAG

Langfredag 2016 I Horbelev og Falkerslev

Meditationer over de syv korsord

Tilmeldte sangere: Anne, Kirsten(Ho), Joan, Lene

Introitus : Ave verum corpus af E. Edgar 

 

DDS 193 O Hoved højt forhånet. ---- mel Befal du dine veje DDK 24 b Hassler -senere trad.

Hilsen og kollekt

Introduktion

Fader til giv dem, for de ved ikke hvad de gør 

(Luk 23,34)

DDS 208 Skriv dig Jesus på mit hjerte.- DDK 285 

 "Kvinde, dér er din søn." - ”Dér er din mor"

(Joh 19,26 f.)

 

Stabat Mater : Testsalme nr. 74.- Løs node ( - kig ved LYdfiler - )

 "Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis."

(Luk 23,43)

DDS 62 Jesus- det eneste.- mel. egen DDK 284

 "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig."

(Matt 27,46 & Mark 15,34) (Sl. 22) 

DDS 197 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig.---mel af M. Wendler DDK 361

 "Jeg tørster."

(Joh 19,28) (Sl. 22,16)

DDS 217 Min Jesus lad mit hjerte få. - mel Carl Nielsen / DDK 364

 "Det er fuldbragt." Joh 19, 30

DDS 536 Udrust dig helt fra Golgata. - mel. af N.W.Gade / DDK 515

"Fader, i dine hænder betror jeg min ånd."

(Luk 23,46)

DDS 212 Den bitre død dig trængte. mel. Min død er mig tilgode / DDK 357

Fadervor og velsignelse

DDS 192 Hil dig frelser og forsoner. - mel. Laub / DDK 217 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PÅSKEDAG

PÅSKEDAG 16 i Horbelev

Påskedag 

Tilmeldte sangere: Anne, Jonna (HO), Joan, Lene, Maj, Niels

Introitus: Opstanden er den Herre Krist .

Motet : Det er påske --  af H. Lissner 

Postludium:  Morgenrødens stråler lyste 

          

Falkerslev kl. 9.30

DDS 224 Stat op min sjæl i morgengry

DDS 218 Krist stod op af døde ( Mel. Rung : kraften fra det høje / DDK 323

DDS 236 Påskeblomst hvad vil du her. -- mel. DDK 454 af Carl Nielsen  ( + disk. )

DDS 240 Dig være ære.- mel. DDK 83 - Händel ( - NB: k 60 til de dybe stemmer --!!)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Horbelev 10.30

DDS 224 Stat op min sjæl i morgengry.- mel. DDK 487 Laub

DDS 218 ( Førreformatorisk melodi ) DDK 325 Krist stod op af døde 

DDS 223 Herren af søvne opvågned opsprang.--- mel. 206 Laub

DDS 236 Påskeblomst hvad vil du her--- DDK 454 af Carl Nielsen + disk. 

 DDS 234 Som forårssolen morgenrød--- mel. 475 - egen mel. 

DDS 240 Dig være ære-- mel. DDK 83 ( NB. k 60 til de dybe stemmer -)

2. påskedag

2. Påskedag

TILMELDTE SANGERE:  Anne, Anne-Grethe, Anette (ho) , Kirsten, Joan, Maj (ho) 

Præludium: Nu ringer alle klokker mod sky 

Postludium :Verdens igenfødelse 

 

Horbelev 9.30

DDS 230 Påskemorgen slukker sorgen .--mel DDK 455 laub

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven.- mel. D DK 495 - RUNG

DDS 236 Påskeblomst + disk. 

DDS 233 Jesus lever graven brast. --- mel. DDK 205 mel. Herre Jesus vi er her 

 

Falkerslev 10.30

DDS 230 Påskemorgen slukker sorgen

DDS 233 Jesus lever graven brast

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven

DDS 242 Hører I som græde.- mel. DDK 173 Gud skal alting mage. - af Lindemann 

DDS 232 O salig påskedag.DDK 142 -- mel. Fryd dig du Krissti brud 

DDS 236 Påskeblomst

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Påsken 2015

Palmesøndag.

Intro:92 Hosanna , Post : 114 Hvilken morgengrønne grene  

Horreby kl. 9

DDS 81 Fryd dig du Kristi brud (DDK142)

DDS 57 Herre, fordi du (DDK 198)

DDS 458 Jesus Pris din saliggører DDk 500

DDS 60 Jesus min drot DDK 295

 

Horbelev kl. 10.30

DDS 81 Fryd dig du Kristi brud (DDK 142)

DDS 173 Et vidste han om vejen frem DDK 25

DDS 57 Herre, fordi du ( DDK 198 )

DDS 458 Jesus pris din saliggøører DDK 500

DDS 439 v 1

DDS 201 Det hellige kors, vor Herre DDK 71

DDS 60 Jesus min drot DDK 295

 

Skærtorsdag

Falkerslev kl. 10.30 ( tilmeldte : Joan og Birgith - minus Anne )

Under nadver: k 93 Vor lovsang skal møde

Fællessalmer: 

DDS 471 O Glædelig dag DDK 432

DDS 180 hører til i høje himle DDK 285

DDS 179 Herren god, som uden grænser DDK 33

DDS 321 O Kristelighed

DDS 439

DDS 502 Jeg har en angst som aldrig før (DDK 263 )

DDS 667 Skulle jeg dog være bange DKK 219

 

Natkirkeprogram :

Tilmeldte: Annette, Anne, Birgith, Kirsten/Birgit, Em, Joan, Lene/ Niels, Kaj, Mogens, Nils 

Indledning : k 171 Confitimini 

Fortælling om den jødiske påske 

Vi hører af Mattæuspassionen , Del 1 

Stilhed 

Reflektion over Nadveren ved nadverbilledet

k 84 Jesus Guds søn

k 171 Jordens mørke 

Gående nadver , hvor der synges : k 151 Læg al din uro 

k 172 Midt i vor dunkle nat 

k 171 Bliv og våg

Fadervor og velsignelsen

k 172 Og var vi alene og var vi kun os 

Stilhed -- Mattæuspassionen --- 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Langfredag ( tlmeldte: Anne, Anette, Anne- Gr., Eva/ Em, Joan, Lene, Maj / Nils , Mogens ? ) 

Introitus : k 21 Ave verum  ---- Post : k 118 Were you there 

Falkerslev 10.30

DDS 193 O, Hoved højt forhånet ( DDK 24 b)

DDS 196 Under korset stod med smerte ( (DDK 518 )

DDS 197 Min Gud, min Gud DKK 361

DDS 192 Hil dig frelser ( Laub:DDK 217 )

DDS 188 Så bøjed den dødsdømte nakken ( DDK 350 )

 -----------------------------

 I Horbelev Ulrich Teubers Markusmesse kl. 15.00 v. kirkemusikskolens kor mv.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

PÅSKEDAG

Introitus: K 89 Alle himle juble

Efter GT læsning i Horbelev : k 136 Åben de porte

Motet: k 89 herren er virk´lig opstanden

Postludium: k 93 Morgenrødens stråler lyste -

----------------- 

Falkerslev 9.30 ( tilmeldte:Anne, Eva/ Joan, Lene, Maj/ Niels )

DDS 224 Stat op min sjæl ( ddk 487 )

DDS 218 Krist stod op af døde ( Rung: DDK 323 )

DDS 236 Påskeblomst, hvad vil du her (DDK 454)

DDS 240 Dig være ære ( DDK 83 )

 

Horbelev 10.30 ( tilmeldte: Anne. Eva, Jonna / Em, Joan, Lene, Birgit, Maj/ Kaj, Mogens Niels ? )

DDS 224 Stat op min sjæl i morgengry ( DDK 487 )

DDS 218 Krist stod op af døde ( Rung: DDK 323 )

DDS 228 Du er opstandne sejers helt DDK 90

DDS 236 Påskeblomst, hvad vil du her ( DDK 454 )

DDS 439 v 1

DDS 234 Som forårssolen morgenrød ( DDK 475 )

DDS 240 Dig være ære (DDK 83 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Påskedag ( tilmeldte: Anne, Anne Gr., Birgith,Kirsten,Joan og Maj i Ho. )

Motet: k 37 verdens igenfødelse

Post: k 137 Jeg vil synge dit navn 

Horbelev 9.30

DDS 242 Hører I som græde DKK 173

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven ( DDK 495 )

DDS 408 Nu ringer alle klokker mod sky DKK 394

DDS 230 Påskemorgen slukker sorgen ( DDK 455 )

Falkerslev 10.30

DDS 408 Nu ringer alle klokker mod sky DKK 394

DDS 230 Påskemorgen slukker sorgen ( DDK 455 )

DDS 222 Opstanden er den Herre Krist ( DDK 443 )

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven (DDK 495 )

DDS 439 v 1

DDS 234 Som forårssolen morgenrød ( DDK 475 )

DDS 242 Hører I som græde ( DDK 173

Påsken 2014

Palmesøndag

 Introitus : kornode nr. 92 Hosanna -

Fællesalmer:

Falkerslev 10.30

 

 DDS 192 Hil dig frelser ( Hoffmanns melodi)

 

DDS 57 Herre fordi du

 

DDS 177 Kom, sandheds konge ; Kristus Kom

 

DDS 52 Du Herre Krist

 

DDS 439 v 1

 

DDS 208 Skriv dig Jesus på mit hjerte

 

DDS 65 Troens smykke

-----------------------------------------------------

 

 Horreby kirke kl. 9.00

 

DDS 192 Hil dig frelser ( Hoffmanns melodi)

 

DDS 57 Herre fordi du

 

DDS 52 Du Herre Krist

 

DDS 208 Skriv dig Jesus på mit hjerte

 

Postludium : kornode  nr. 114 Grønne grene - 

 

SKÆRTORSDAG 2014

 

 INTROITUS : Vor Heres Jesu mindefest " salmebogen nr. 466 vers 1-3 og 9-10

DDS 458 Zion pris din saliggører ( mel. Tiden skrider -- )

DDS 476 Kornet som dør i jorden

DDS 413 Vi kommer Herre til dig ind ( mel.Erik Haumann )

     motet : "Min Jesus lad mit hjerte få " kornode 15

DDS 321 O, Kristelighed .

sang ved nadver ; kornode 151 " Kom til ham , livets brød 

DDS 502 Jeg har en angst som aldrig før ( mel. Egil Harder )

DDS 667 Skulle jeg dog være bange -

POSTLUDIUM : "Bliv hos os, når dagen hælder " kornode 39

 _________________________________________________________________________________

NATKIRKE i GUNDSLEV kl. 20.

Kl. 20.00 Horbelevkoret

 

Jeg løfter mine øjne op til bjergene –  sats over Salme. 121,v1-2 og v. 7-8 af Harald Gullichsen

 (kornode 14 )

Min Jesus lad mit hjerte få  - Carl Nielsen / Grundtvig  3 st. sats af ukendt arrangør

(kornode 15 )

Lær mig nattens stjerne –. Tekst: Chr. Richardt / Mel. Carl Nielsen/ arr. Oluf Ring

 (kornode 145 )

Bliv hos os, når dagen hælder . Tekst : Ingemann / Mel. Weyse / Sats : H. Rung

 ( kornode 39 )

Kl. 21.15 Horbelevkoret+

Pris Gud min sjæl -  MAGNIFICAT – Taizesang

 ( kornode 89 )

Ave verum corpus   - af W. A. Mozart

 ( kornode 21 )

Gå i mørket med lyset -. Tekst : Sten Kaalø 2010 / Mel. Erling Lindgren

( kornode 131 )

 

Natkirkeord med nadverandagt/v.Nina – fællessalmer s.m. Horbelevkoret+Marianne

 

Uddeling: Marianne brød / Nina vin

Under uddeling synges: taizé sangen 

(Nina  skriver teksten på små stykker papir , som folk kan tage med op til nadverbordet )

 

Kom til ham, livets brød

Kom og du skal aldrig mer´hungre

 

Kom til ham, livets vin

Tag imod, og tørst ikke mer´

 

Efter bortsendelsesordene synges:

DDS 466 versene 2+3 Vor Herres Jesu mindefest (koral 547)

 

Fælles bøn (skrevne i købet af aftenen) + velsignelse

DDS 785 Tunge, mørke natteskyer (koral 508)

 

Langfredag 2014

Langfredag kl. 9.30 i Falkerslev og kl. 10.30 i Horbelev :

 

 

 

Præludium ved koret: Ave verum corpus ( kornode 21 )

 

Introitus : He was despised ( solo ved Mette Marie )

Indgangslæsning: Luk 22, 66-70

 

DDS 193 O Hoved højt forhånet (Hassler)

 

Luk 23, 1-24

 

DDS 188 Så bøjed den dødsdømte nakken

 

Joh 19,17-37

 

DDS 197 min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig

 

Prædiken

 

 Motet : " Dine sår, den dybe smerte " af J.S. Bach ( solo v.Anne )

 

DDS 192 Hil dig frelser og forsoner (Laubs melodi)

 

Kollekt

 

Velsignelse

 

DDS196 Under korset stod med smerte

 

Udgangslæsning: Mark15,42-47

Postludium : Were you there when they crucified my Lord  ( kornode 118 )

 

 

Påskedag 2014

Falkerslev kl. 9.30 og Horbelev kl. 10.30:

INTROITUS:  nr. 89 Alle himle juble

DDS 224 Stat op min sjæl i morgengry 

DDS 218 Krist stod op af døde ( Falkerslev mel. RUNG , Horbelev : førreformatorisk ) 

DDS 222 Opstanden er den Herre Krist ( - kun  i Horbelev ) 

--- motet: Herren er virklig opstanden - ( kornode 89 ) 

DDS 236 Påskeblomst hvad vil du her 

DDS 234 Som forårssolen morgenrød ( kun efter nadver i Horbelev )

DDS 240 Dig være ære - 

POSTLUDIUM: Morgenrødens stråler lyste ( kornode 93 )   

                

2. påskedag 2014

Horbelev kl. 9.30 og Falkerslev kl. 10.30 -

INTROITUS: Nu ringer alle klokker mod sky -- af Halle ( der synges 1.vers )

POSTLUDIUM: Verdens igenfødelse - ( kornode 37 )

Fællesalmer i Horbelev:

DDS 230 Påskemorgen slukker sorgen 

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven 

DDS 236 Påskeblomst

DDS 233 Jesus lever , graven brast

-----------------------  

Fællessalmer i Falkerslev:

DDS 230 Påskemorgen slukker sorgen

DDS 233 Jesus lever -

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven 

DDS 242 Hører I som græde -

DDS 232 O, salig påskedag 

DDS 236 Påskeblomst 

             

 

Påsken 2012

Påskemusikken  2012 i Horbelev og Falkerslev kirke

Palmesøndag.              Falkerslev kl 9.30 og Horbelev kl,10.30

Introitus: Hosanna to the son of David . ( kornode 92 ) 

DDS  81 Fryd dig du Kristi brud (DDK 142 )

DDS 57 Herre, fordi du ( DDK 198 )

DDS 601 Herlighedens Gud ( DDK 471 )

DDS 151 Med sin alabasterkrukke  ( DDK 568 )

- Nadver i Horbelev , -  nadversalme: Ubi caritas ( Taize )

DDS 201 Det hellige kors – (DDK 71 )

DDS 613 Herre du vandrer forsoningens vej ( DDK 196 )

 

Postludium:   Hvilken morgengrønne grene  ( Lisbeth Smedegård  Andersen / Erling Lindgren )­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________

Skærtorsdag kl. 16 i Falkerslev og kl. 17 i Horbelev  - Nadver i begge kirker        

KOR:  Panis Angelicus ( kornode 22 ) –  marker  ( mel. Nu blomstertiden kommer  + diskant)
Fællessalmer:

DDS 458 Zion pris din saliggører ( mel. Tiden skrider , dagen rinder  DDK 500 )

DDS 476 Kornet som dør i jorden ( DDK 322)

DDS 413 Vi kommer Herre til dig ind ( Haumannns melodi DDK 534 ) – udgår i Falkerselv

DDS 321 O , kristelighed  ( DDK 432 b)

nadversalme: Vor lovsang skal møde dig  ( kornode 93 )

DDS 217 Min Jesus lad mit hjerte få ( DDK 364 )  - kornode 15

DDS 502 Jeg har en angst som aldrig før (  DDK 263 )

Postludium : Som korn fra mange marker --   ( mel. Nu blomstertiden kommer  + diskant)

  )++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGFREDAG  - Horbelev 9.30 – Falkerslev 10.30  -  Ingen nadver i nogen af kirkerne  --
Kor: Ave verum corpus ( kornode 21 ) – evt. Jordens lyse sommer ( v. lille kor ) – evt- ORGEL
Fællessalmer:                                                           

DDS 193 O, hoved højt forhånet ( Hassler DDK 24 b)

DDS 188 Så bøjed den dødsdømte nakken ( DDK 350 )

DDS 197 Min Gud, min Gud hvor for har du forladt mig ( Merete Wendler DDK 361 )

DDS 192 Hil dig frelser og forsoner ( Laub – DDK 217 )

DDS Under korset stod med smerte  ( DDK 518 _

:­­­­ Postludium :Were you there when they crucified my Lord – Trad. Gospel /arr. E. Lender

___________________________________________________________________________

Påskedag :  Falkerslev 9.30 –  - --  Horbelev 10.30  med  nadver

 Introitus:  /Alle himle juble, hele jorden jubler. Jesus Kristus er opstanden nu – ( kornode 89 ) – Taize

Fællessalmer :

DDS 224 Stat op min sjæl i morgengry ( DDK 487 )

DDS  218 Krist stod op af døde ( Førreformatorisk – Klug DDK 325 ) – i Falkerslev:  RUNG DDK 323 )

DDS 222 Opstanden er den Herre Krist   ( DDK 443 )  --

Motet : Herren er virklig opstanden

DDS 236  Påskeblomst, hvad vil du her ( DDK 454 )

Nadver –:  korsang under uddeling :  Min Jesus lad mit hjerte få ( kornode 15 )

DDS  234 Som forårssolen morgenrød ( DDK 475 ) ---- udgår i Falkerslev

DDS  240 Dig være ære (DDK 83 )

Postludium: Morgenrødens stråler lyste- ( kornode 93 ) _______________________________________________________________________________  

2. påskedag ; Falkerslev 10.30 ---- Horbelev 9.30

Introitus: Nu ringer alle klokker mod sky ---

Fællessalmer:

DDS 230 Påskemorgen slukker sorgen ( DDK 455 )

DDS 233  Jesus lever, graven brast ( DDK 205 )

DDS 241 Tag det sorte kors fra graven ( DDK 495 )

DDS 242  Hører I som græde  ( DDK 173 )    -- udgår i Horbelev

DDS 232 O salig påskemorgenstund  ( DDK 142 ) – udgår i Horbelev

DDS 236 Påskeblomst ---  ( DDK 454 )

.Postludium:  Verdens igenfødelse ( kornode 37 )