Glade jul -- engle dale ned i skjul ---

Glade jul.- Diskant 7 B

Diskant til Glade jul .- DISC 41 / diskant 7 B
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sing choirs of angels -

SING CHOIRS OF ANGELS

Diskant til k 26 vers 6
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Diskant til vers 6 i K 26 . Sing choir of Angels
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Diskant til Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå - diskant 8 A
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Julen har bragt

Julen har bragt .- Diskant 21 B / DISC 72
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JUlen har bragt .- Diskant 21 B / 72

JUlen har bragt
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nu bede vi den Helligånd

Diskant til NU BEDE VI DEN HELLIGÅND

Diskant til Nu bede vi den Helligånd.- K 19 B
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OP al den ting

Diskant til "OP al den ting " - 1 B - men i C dur - !
#############################################################################

Lovsynger Herren .- Diskant 1 A

DIskant stemme til LOVSYNGER HERREN - i C dur - !
########################################################################