Her indsættes nogle af de diskanter , som bruges af sopraner 

( NB: kun for Horbelevkoret - !) 

God fornøjelse i højheden --- !

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NU TAKKER ALLE GUD ----

Diskant til "Nu takker alle Gud " - 1 B i Es dur

Diskant 1 B i Es dur: Nu takker alle Gud .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Diskant til LOVER DEN HERRE, Gud du fra dine de herlige højeloftssale m. fl. Disk. nr, 3a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!