Så var der forfriskning ved det tidligere nonnekloster - ved domkirken !