Vi lytter til Nils´gode foredrag om domkirken
og de tidligere klostre.
- her på ruinerne af nonneklosteret.